078-3031830
0

Afwasmiddel DIPP Ecologisch 1L

Bestelnummer: 1398878 op voorraad: 51

Verpakt per: 1 stuk Prijs per: Stuk

€ 7,28 € 4,95 (excl. BTW)
Logo
Icon
Icon
Specificaties
Productnummer: 1398878
Merk: DIPP
Voorraad: 51
Verpakt per: 1 stuk / 1
Prijs per: Stuk
Kleuren: Wit
Kleur: Wit
Milieu: Aandacht voor het milieu
Formaat: A4+
Omschrijving

Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz.

Reinigt en ontvet krachtig.

Verwijdert alle vastzittend vet en vuil.

Vergemakkelijkt het spoelen en voorkomt strepen.

Garandeert een zuiver, streeploos, glanzend schoon en citroenfris resultaat.

Ecologische product gecertificeerd door Ecolabel, het milieu certificaat uitgebracht en gecontroleerd door de Europese overheid.

Gevarenaanduidingen;

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsvoorschrift;

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gerelateerde producten